GZN

 

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Górnicze Zagrożenia Naturalne

edycja wirtualna

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXVII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa koło GIG oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach.

W mijającym roku obok zagrożeń naturalnych, z którymi górnicy nauczyli się żyć, pojawiło się nowe, rzucające cień nie tylko na działalność kopalń: COVID-19. Epidemia ma wpływ również na naszą konferencję. Z przyczyn oczywistych nie może się ona odbyć w formie tradycyjnej, dlatego  chcemy zaproponować konferencję w formie internetowej poprzez transmisję na kanale YouTube.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania tytułów prezentacji wraz z zespołem autorskim na tematy związane z zagrożeniami naturalnymi w kopalniach podziemnych, które mieszczą się pod tematem przewodnim::

Nowe i stare zagrożenia w kopalniach podziemnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXVII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa koło GIG oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach.

W mijającym roku obok zagrożeń naturalnych, z którymi górnicy nauczyli się żyć, pojawiło się nowe, rzucające cień nie tylko na działalność kopalń: COVID-19. Epidemia ma wpływ również na naszą konferencję. Z przyczyn oczywistych nie może się ona odbyć w formie tradycyjnej, dlatego  chcemy zaproponować konferencję w formie internetowej poprzez transmisję na kanale YouTube.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania tytułów prezentacji wraz z zespołem autorskim na tematy związane z zagrożeniami naturalnymi w kopalniach podziemnych. Tematyka szczegółowa Konferencji obejmuje:

  • SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych
  • Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
  • Zagrożenia aerologiczne
  • Zagrożenie radiologiczne
  • Stateczność wyrobisk górniczych
  • Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje – projekt INDIRES
oraz związane z nimi szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy w górnictwie.
Konferencję  swoim patronatem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Pan dr inż. Adam Mirek.
 
Termin konferencji: 16-17 grudnia 2020 r.

Miejsce: strona internetowa www.gzn.gig.eu

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do udziału w Konferencji GZN 2020 zapraszamy pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Tytuły prezentacji wraz z zespołem autorskim prosimy przesyłać do dnia 23.11.2020r. na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu.