GZN

 

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Górnicze Zagrożenia Naturalne

Główny Instytut Górnictwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnctwa organizuje

XXVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019".

Temat wiodacy konferencji to:

"Źródła zagrożeń naturalnych - natura, technika, ekonomia"

Problematykę szczegółowa to:
1.    Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
2.    Zagrożenia aerologiczne
3.    Bezpieczeństwo pracy w górnictwie
4.    Ekonomiczne aspekty prewencji zagrożeń górniczych
5.    Kontrola stateczności wyrobiska ścianowego
6.    Zagrożenia naturalne w zamykanych i zamkniętych kopalniach (projekt MERIDA)

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji będzie benefis prof. Bolesława Kozłowskiego, wieloletniego zastępcy dyrektora Kopalni doświadczalnej „Barbara”, profesora Politechniki Śląskiej, eksperta z  ziedziny aerologii górniczej, z okazji Jego 90. urodzin.

Konferencję objął swoim patronatem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Adam MIREK.

Do udziału w Konferencji GZN 2019 zapraszamy polskich i  zagranicznych pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

 

Termin konferencji: 6-8 listopada 2019 r.

Miejsce: SPA Hotel Jawor, Jaworze k/Bielska-Białej

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa i referatów poprzez formularz.

Szczegółowy program konferencji Górnicze Zagrożenia Naturalne (do pobrania, format .pdf)

Komunikat Konferencji GZN 2019 - do pobrania