Komitety

KOMITETY

Komitet Honorowy
prof. Władysław KONOPKO  - Przewodniczący            
Piotr BOJARSKI
Krzysztof CYBULSKI
Tomasz DUDA
Artur DYCZKO
Dariusz DUMKIEWICZ
Andrzej NIECHWIEJ
Andrzej MALESZA
Adam MIREK

Komitet Naukowy
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, Czł. Koresp. PAN, Prezes SITG - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan BUTRA
dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Zbigniew BURTAN, prof. AGH
dr hab. inż. Janusz CYGANKIEWICZ, prof. GIG
prof. dr hab. inż. Józef KABIESZ
dr inż. Piotr KOŁODZIEJCZYK, doc. Pol. Śl.
Doc. Ing. Petr KONÍČEK, Ph.D.
dr inż. Zbigniew LUBOSIK
dr hab. inż. Piotr MAŁKOWSKI, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz MUTKE, prof. GIG
dr hab. inż. Marek ROTKEGEL, prof. GIG
prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
dr hab. inż. Krzysztof TAJDUŚ, prof. IMG PAN
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. GIG

Komitet Organizacyjny
dr hab. inż. Janusz MAKÓWKA, prof. GIG - Przewodniczący
Ewa Rozmus - Sekretarz
mgr inż. Dagmara Sobczak - Sekretarz ds publikacji
mgr inż. Joanna CHLEBOWSKA
mgr inż. Małgorzata GRABOWSKA
mgr inż. Józef KOCZWARA
dr inż. Alicja KRZEMIEŃ
dr inż. Wojciech MASNY
dr inż. Jacek MYSZKOWSKI
dr inż. Sylwester RAJWA