Zgłoszenia

 

Zmieniła się forma uczestnictwa w tegorocznej edycji konferencji. Zgłoszenia dotyczą publikacji artykułu jako rozdziału monografii Zagrożenia naturalne w górnictwie.

 

Monografia zostanie wydana przez Wydawnictwo GIG. Uprawnia to autorów opublikowanych artykułów do otrzymania 20 punktów MNiSW, czyli więcej, niż w większości periodyków o tematyce górniczej wydawanych w języku polskim.
Do tego wydania monografii zachęcamy do zgłaszania artykułów przekrojowych, prezentujących dane faktograficzne w ujęciu szerszym, z własną oryginalną analizą. Cenne będą również opisy przypadków zaistnienia zagrożeń i sposobów ich zwalczania.
 
Termin zgłaszania tytułów i streszczeń artykułów: 15 września 2020 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów zaakceptowanych artykułów: 30 października 2020 r.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania artykułów!