Zgłoszenia

 

UWAGA! Informujemy, że zmieniła się forma uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia dotyczą publikacji monografii w materiałach konferencyjnych.

Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy przesłać elektroniczne w terminie do dnia 23 października 2019 r. ​Można również wypełnić kartę złoszenia na Konferencję GZN (format .doc) i skan przesłać na adrese-mail Konferencji.

Streszczenia i artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail gzn@gig.eu. Propozycje artykułów (tytuł + streszczenie 1-stronicowe /B5/) przyjmujemy do dnia 18 października 2019 r. 
Istnieje możliwość opublikowania wybranych artykułów w branżowych czasopismach „punktowanych”. Pełne teksty artykułów do publikacji wraz ze streszczeniem, przygotowane wytycznych w postaci drukowanego egzemplarza oraz w formie elektronicznej (.doc lub .docx, Word for Windows) należy przesłać w terminie do dnia 28 października 2019 r.

Koszt uczestnictwa:

  1. Opłata konferencyjna (pokoje 2-osobowe) – 1850 PLN +23% VAT
  2. Opłata konferencyjna (pokój 1 osobowy) – 2250 PLN +23% VAT - opcja niedostępna, pula pokoi wyczerpana
  3. Opłata konferencyjna (pokój dwuosobowy do jednoosobowego wykorzystania) - 2400 PLN +23% VAT
  4. Uczestnictwo bez noclegu w jednym dniu obrad – 1000 PLN +23% VAT
  5. Opłata publikacyjna (bez udziału w obradach) – 500 PLN +23% VAT
  6. Reklama – koszt do uzgodnienia (23% Vat)

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
ul. Powstańców 25 
40-952 Katowice
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
Numer konta 02 1050 1214 1000 0023 6444 6076 z dopiskiem "Konferencja GZN".