GZN

 

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Górnicze Zagrożenia Naturalne

edycja wirtualna

Szanowni Państwo,
 
Za względu na trudną sytuacją epidemiczną w Polsce, tegoroczna konferencja z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne odbędzie się w formie wirtualnej. Oznaczać to będzie wydanie monografii pod tytułem:

Naturalne zagrożenia w górnictwie

będącej zbiorem nadesłanych przez Państwa artykułów.
Tematyka konferencji i artykułów pozostaje bez zmian: obejmuje szeroko pojęte zagadnienia zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie podziemnym, a więc:
  • zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami,
  • zagrożenia gazowe, pożarowe i klimatyczne,
  • zagrożenie wyrzutowe i pyłowe,
  • zagrożenie radiacyjne,
  • zagrożenie zawałowe,
oraz związane z nimi szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy w górnictwie.
Monografia zostanie wydana przez Wydawnictwo GIG. Uprawnia to autorów opublikowanych artykułów do otrzymania 20 punktów MNiSW, czyli więcej, niż w większości periodyków o tematyce górniczej wydawanych w języku polskim.
Do tego wydania monografii zachęcamy do zgłaszania artykułów przekrojowych, prezentujących dane faktograficzne w ujęciu szerszym, z własną oryginalną analizą. Cenne będą również opisy przypadków zaistnienia zagrożeń i sposobów ich zwalczania.
 
Termin zgłaszania tytułów i streszczeń artykułów: 15 września 2020 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów zaakceptowanych artykułów: 30 października 2020 r.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania artykułów!